Detailed description

Here you can see additional information regarading the position.

Position: Vozač Specijalnog vozila
Department: Air Serbia Catering
Location: Belgrade - Airport
Application deadline: 17.01.2017
 

Air SERBIA je nacionalna aviokompanija Republike Srbije. Jedna smo od najstarijih aviokompanija u Evropi, sa tradicijom koja traje od 1927. U oktobru 2013., postali smo Air SERBIA kao deo investicionog sporazuma između Vlade Srbije i Etihad Airwaysa, nacionalnog avioprevozioca Ujedinjenih Evropskih Emirata.

Air SERBIA Catering objavljuje oglas za zaposlenje

Vozač specijalnog vozila


OPIS POSLA

 • Obavlja sve poslove u skladu sa važećim procedurama, upustvima i drugim dokumentima koja se odnose na posebne usluge zemaljskog opsluživanja
 • Prima i izvršava sve naloge dobijene od strane šefa smene transporta
 • Poslove obavlja blagovremeno, efikasno, profesionalno i kvalitetno, posebno vodeći računa o sigurnosti i bezbednosti zaposlenih, sredstava i opreme i drugih učesnika na saobraćajnicama i aerodromskoj platformi
 • U slučaju bilo koje neregularnosti nalazi najpovoljnije rešenje i o tome dalje obaveštava šefa smene transporta
 • Nosi zaštitnu opremu koja mu je data na korišćenje
 • Prema raspoloživim sredstvima i opremi se odnosi prema uputstvima proizvođača i sa dužnom pažnjom
 • Vodi računa da raspoloživa sredstva i oprema budu u ispravnom stanju, funkcionalna, čista i spremna za obavljanje posla, nikada ne koristi vozila ili opremu koja nisu u potpuno ispravnom stanju
 • Potrebnu dokumentaciju redovno i uredno popunjava, ažurira i dostavlja
 • Obavezan je da se stručno osposobljava u skladu sa potrebama procesa rada
 • Poznaje propise iz oblasti higijene hrane, HACCP, GLP i ELP
 • Za svoj rad odgovoran je šefu transporta.

NEOPHODNI USLOVI

 • Važeća vozačka dozvola C kategorije
 • Važeće propusnice i licence za pristup i rad u kontrolisanoj zoni aerodrome
 • Ispunjavanje posebnih uslova na osnovu vazduhoplovnih propisa (potvrda o obučenosti)
 • Dozvola za upravljanje vozilom na platformi
 • Opšti zdravstveni kriterijumi
 • Lekarsko uverenje za vozača C kategorije
 • Razumevanje GLP dokumentacije i carinskih propisa
 • Srednji nivo znanja engleskog jezika – govornog i pisanog
 • Radno iskustvo 1 godina

POSTUPAK ZAPOŠLJAVANJA

Kao dinamična kompanija u fazi ubrzanog razvoja, u stalnoj smo u potrazi za najpogodnijim ljudima sa kojima ćemo nastaviti da gradimo izuzetnu kompaniju. Ako delite našu posvećenost pružanju odlične usluge, ako ste odgovorni, osoba od integriteta i ako želite da iskoristite ovu priliku, prijavite se putem naše internet stranice!

Kontaktiraćemo samo one kandidate koji uđu u uži izbor jer zadovoljavaju gore navedene kriterijume.

Radujemo se što ćemo imati priliku da Vas upoznamo.

 

Srećno!Apply >>