Актуелни конкурси

Овде можете видети списак актуелних конкурса по градовима.

ЈКП "Београд пут" (8):
ЈКП "Београдски водовод и канализација" (16):
ЈКП "Градске пијаце" (1):
ЈКП "Зеленило Београд" (1):
ЈКП за јавне гараже и паркиралишта ”Паркинг сервис” Београд (4):
ЈКП „Ветерина Београд“ (1):
ЈКП „Инфостан технологије“ Београд (2):
ЈКП „Погребне услуге“ (5):
ЈП "Градско стамбено" Београд (5):
ЈП Београдска тврђава (1):
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда (6):
ГО Вождовац (9):
ГО Врачар (2):
ГО Гроцка (1):
ГО Звездара (3):
ГО Земун (4):
ГО Младеновац (4):
ГО Савски венац (5):
ГО Стари град (1):
ГУ - Секретаријат за јавни превоз (8):
ГУ - Секретаријат за заштиту животне средине (1):
ГУ - Секретаријат за здравство (2):
ГУ - Секретаријат за информисање (2):
ГУ - Секретаријат за привреду (4):
ГУ - Секретаријат за саобраћај (2):
ГУ - Секретаријат за спорт и омладину (1):
ГУ - Секретаријат за управу (3):
ГУ - Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове (1):
ГУ- Градско веће Града Београда (1):
ГУ- Канцеларија за младе (1):
ГУ- Секретаријат за јавне приходе (17):
ГУ- Секретаријат за опште послове (1):
ГУ- Секретаријат за послове комуналне полиције (3):
ГУ- Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима (4):
Туристичка организација Београда (1):
УК - Библиотека "Димитрије Туцовић" - Лазаревац (1):
УК - Библиотека "Милутин Бојић" (1):
УК - Битеф театар (1):
УК Југословенско драмско позориште (2):
УК Библиотека града Београда (1):
УК Библиотека „Влада Аксентијевић“, Обреновац (1):
УК Дом омладине Београда (2):
УК Завод за заштиту споменика културе града Београда (3):
УК Музеј града Београда (1):
УК Центар за ликовно образовање-Шуматовачка (1):
УК- Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара (1):