Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у одељењу за контролу квалитета/ЈКП Зеленило Београд
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП "Зеленило Београд"
Истиче: 02.06.2024
 

Опис посла вишег референта за основну делатност у Одељењу за контролу квалитета:

1. Контрола дневних радова на основу свакодневних извештаја.

2. Сарадња са надлежним Секретаријатом уз заједнички обилазак терена унапред утврђеним распоредом за текући месец.

3. Присуствовање свим примопредајама изведених радова.

4. Праћење извођења активних радова на градилиштима.

5. Прикупљање података при обиласку терена и израда записника на недељном нивоу.

 

Услови:

Студент на неком од следећих факултета:

1. Шумарски факултет

2. Пољопривредни факултет

3. Технички факултети (смер: екологија и заштита животне средине)

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларији у трајању од три месеца уз менторску подршку.Пријава >>