Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ И ПРИПРЕМЕ ПРЕДЛОГА ЗА УТУЖЕЊА / БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Самостални референт наплате и припреме предлога за утужење, Сектор продаје и наплате, Служба наплате 

Опис посла:

Самостално учешће у предузимању мера наплате доспелих потраживања; 

-   сарадња са другим организационим целинама Предузећа и потрошачима;

-   праћење реализације уговорених инструмената плаћања;предлагање и припрема предлога за искључење;

-  предлагање и припрема предлога за утужење и вођење ажурне евиденције о задужености потрошача;

-  вођење ажурне евиденције о потрошачима који су код њих склопили уговоре за измирење дуга и по додељеним рефератима;

-  спровођење поступка опомене неуредних платиша

 

Услови:

Економски или Правни факултет

Неопходно знање рада на рачунаруS Office) Пријава >>