Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Референт за рекламације и информације/БВК
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Референт за рекламације и информације, Сектор продаје и наплате

Опис посла:

Непосредан рад у решавању рекламација потрошача у вези са доспелим потраживањима и усаглашавање стања задужења;

давање информација потрошачима о свим релевантним чињеницама у вези са потрошњом и фактурисањем испоручене воде и извршеним услугама одвођења отпадних вода, осим за велике потрошаче;

вођење евиденције о примљеним захтевима и рекламацијама потрошача;

сарадња са другим организационим целинама Предузећа и потрошачима.

 

Услови:

Економски, Правни факултет или Факултет политичких наука

 Познавање рада на рачунаруПријава >>