Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у Сектору за грађ. земљ.- ПРАВНИ/ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂ.ЗЕМЉ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант у Сектору за грађевинско земљиште- ПРАВНИ

 

Опис посла:

Израда и овера уговора о конверзији, отуђењу и закупу грађевинског земљишта, а по посебном овлашћењу  градоначелника,

Даје одговоре на питања која се односе на начин давања земљишта у закуп, отуђење грађевинског земљишта и обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Прати законске и друге прописе из делокруга рада Сектора за грађевинско земљиште и стара се о њиховој правилној примени

Услови:

Правни факултетПријава >>