Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у Сектору за грађ.земљ.-АРХИТЕКТ./ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂ.ЗЕМЉ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција:  Практикант у Сектору  за грађевинско земљиште- АРХИТЕКТОНСКИ 


Опис посла:

Преглед техничке документације ради утврђивања намене и површине објеката за обрачун доприноса у поступку обједињене процедуре и обрачун накнаде за израду уговора за уређивање грађевинског земљишта

Услови:

Архитектонски факултетПријава >>