Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Инжењер машинства/ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП за јавне гараже и паркиралишта ”Паркинг сервис” Београд
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Инжењер машинства - смер термотехника, термоенергетика

Опис посла:
Врши преглед постојеће документације и обилазак објеката ; контактира са релевантним службама у циљу обезбеђивања несметаних услова за рад на терену у домену документације; учествује у изради  документације из области машинства -  термотехника, термоенергетика ; учествује и одговара за ажурирање постојеће техничке документације из области машинства -  термотехника, термоенергетика.

Услови:
Машински факултет-смер термотехника, термоенергетика

Неопходно знање енглеског језика - средњи  ниво

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office, AutoCAD......)

Предност ће имати кандидати који поседују, високу мотивацију и спремност за учење кроз рад
Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларијиу трајању од три месеца.Пријава >>