Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Стручни сарадник за маркетинг/ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП "Градске пијаце"
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Стручни сарадник за маркетинг 

Опис посла:
Организује и непосредно ради на пословима истраживања тржишта, промоције Предузећа и нових пословних могућности у јавности; учествује у организацији и непосредно ради на активностима везаним за унапређење тржишне оријентисаности Предузећа и стварање услова за успешније пословање; израђује предлог плана стратегије маркетинга и маркетинг плана Предузећа;учествује у реализацији осмишљених маркетинг акција; предлаже  стратегију маркетинштих наступа и календар активности маркетинга; учествује у креирању принт и интернет дизајна за потребе Предузећа; учествује у ажурирању web презентације Предузећа на глобалној рачунарској мрежи – Интернету; ради на пословима техничке припреме, обраде и штампања чланака из своје области; снима и прати догађаје у Предузећу и о истим доставља писани извештај предпостављенима и директору Предузећа

Услови: 
Пољопривредни, Правни, Економски факултет или Факултет ветеринарске медицине

Неопходно знање енглеског језика – напредни ниво

Неопходно знање рада на рачунару (MS Office, Интернет)

Предност ће имати комуникативни кандидати који поседују високу мотивисаност и спремност за учење кроз рад

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларији у трајању од три месецаПријава >>