Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Правник у Одељењу за пројекте развоја / ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Савски венац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Правник у Одељењу за пројекте развоја 

Опис посла:

Упознавање са Уредбама, Законима, Одлукама и другим прописима која се примењују у Одељењу и Одсеку, као и упознавање са правном и осталом документацијом којом располаже Одељење. Израда Дописа, Аката и Уговора који се тичу надлежности Одељења, а у складу са надлежностима из Статута ГО Савски венац. Упознавање са актима(Решењима, Закључцима и Одлукама) из надлежности Одељења и рад на изради истих.

Услови:

 Правни Факултет:

 Познавање рада на рачунару (MS Office - Word),

 Поседовање добре комуникације и спремност за учење кроз рад.Пријава >>