Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у Одељењу за пројекте развоја- Арх. или грађ. инж / ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Савски венац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант у Одељењу за пројекте развоја- Архитекта или Грађевински инж.

Опис посла:

Рад на изради предмера и предрачуна за текуће одржавање објеката који су према Статуту ГО Савски венац у надлежности Одељења, излазак на терен и обилазак радова за које постоји Уговор између ГО Савски венац и извођача радова, помоћ при кординацији између Одсека у оквиру ГО Савски венац, а ради доставе рачуна за наплату изведених радова и израда записника за квалитативне и квантитативну примопредају радова.

Услови:

Архитектонски / Грађевински факултет:

 Познавање рада на рачунару (MS Office),

 Поседовање добре комуникације и спремност за учење кроз рад.
Пријава >>