Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на пословима правне помоћи / ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Савски венац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант на пословима правне помоћи

Опис посла:
Помоћ при пружању правне помоћи грађанима са пребивалиштем на територији Градске општине Савски венац  давањем усмених савета и писањем поднесака и других писмена; праћење и анализа и закона других позитивних прописа од значаја за делокруг рада; вођење евиденције збирке података о личности и остали послове из области заштите података о личности; обављање правних послова везаних за колективно осигурање запослених у Управи Градске општине.

Услови:
Правни факултет, познавање рада на рачунару (MS Office), поседовање добре комуникације и спремност за учење кроз рад.Пријава >>