Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у одељењу за друштвене делатности (правни) / ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Савски венац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант у одељењу за друштвене делатности -ПРАВНИ

 

Опис посла:
Праћење прописа, објашњења и мишљења у вези са применом прописа из надлежности школства, културе, спорта, социјално-хуманитарног рада, инвалида и борачко-инвалидске заштите. Припремање  документације за расписивање  јавног позива за финансирање пројеката из области школства, културе, спорта, социјално-хуманитарног рада, инвалида и борачко-инвалидске заштите. Припрема нацрта општих аката из надлежности школства, културе, спорта, социјално-хуманитарног рада, инвалида и борачко-инвалидске заштите. Рад на изради одлука и закључака и других правних аката из послова надлежности школства, културе, спорта, социјално-хуманитарног рада, инвалида и борачко-инвалидске заштите. Обављање стручно-административних послова, израда нацрта одлука и закључака за надлежне комисије Већа и Скупштине Градске општине.

Услови:
Правни факултет

Познавање рада на рачунару (MS Office)

Поседовање добре комуникације и спремност за учење кроз рад.Пријава >>