Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Арх. или грађ. инжењер у Одељењу за грађ. и комуналне послове / ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Савски венац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Архитекта или Грађевински инжењер у Одељењу за грађевинске и комуналне послове

Опис посла:
У поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем помаже при провери испуњености формалних услова за поступање по захтеву за издавање решења грађевинске дозволе, измене решења грађевинске дозволе, решења по члану 145. Закона и употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка израде темеља, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, врши комуникацију са странкама и обавља других послова по налогу ментора.

Услови:

Архитектонски или Грађевински факултет

Познавање рада на рачунару

Способност добре комуникације и спремност за учење кроз радПријава >>