Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на нормативно–правним пословима / ГО ВОЖДОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Вождовац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант на Нормативно–правним пословима 

 Опис посла : 

Практикант на нормативно- правним пословима у Одељењу за општу управу – Одсек за кадровска питања и нормативно правне послове обавља опште, нормативно – правне, административне и евиденционе послове у вези са: радним односима запослених, учествује у изради уверења, потврда, решења о годишњим одморима запослених, послове везане за евиденцију печата, за подношење захтева за израду и уништење печата, прати прописе, указује на усклађеност, односно, неусклађеност аката.

Услови:
Правни факултет

Познавање  рада на рачунару (MS Office).

Предност имају кандидати који  покажу високу мотивисаност за рад, оријентисаност ка постизању добрих пословних резултата, отвореност за учење кроз рад и за рад у тиму, поузданост, тачност и савесност у обављању посла.Пријава >>