Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Аналитичар планске документације и програма из надлежности Града / ГО ВОЖДОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Вождовац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција :Аналитичар планске документације и програма из надлежности Града

Опис посла : 

Учествује у процесу доношења и израде  просторних и урбанистичких планова које доноси град Београд за територију Општине; прати остваривање програма пројектних задатака из области инвестиција и урбанизма; стара се о унапређењу општег оквира планског и урбанистичког развоја Општине; координира послове везане за реализацију планске документације између грађана, Општине и града Београда; организује и спроводи рани јавни увид и јавну презентацију планске документације која је у процесу усвајања; информише грађане, потенцијалне инвеститоре и општинске органе о току израде и усвајања планске документације; прати и предлаже програме и планове Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда; прати одлуке Скупштине града Београда везано за делатности Општине; прикупља податке за утврђивање имовинско правног статуса земљишта и објеката на којима треба да се реализују инвестициони пројекти који су обухваћени урбанистичким и просторним плановима у сарадњи са Јавним правобранилаштвом Општине.

 

Услови:
Архитектонски факултет

Познавање  рада на рачунару (MS Office).

Приликом одабира кандидата, предност ће имати кандидати који имају мотивацију и жељу за радом, отворене особе, са развијеним смислом за аналитичност, систематичност, индивидуални и тимски рад.Пријава >>