Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на управно-правним пословима / ГО ВОЖДОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Вождовац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција:  Практикант на Управно-правним пословима

Опис посла :

Доноси решења о  постављању објеката привременог карактера на јавним и другим површинама (киосци, мањи монтажни објекти, баште угоститељских објеката, рекламе, терминуси и други привремени и покретни објекти) у складу са одлукама које доноси Град; издаје решења за сечу и орезивање стабала на зеленим и јавним зеленим површинама, уверења о изабраном председнику скупштине или савета стамбене зграде; доноси решења о исељењу лица која су се уселила у стан или заједничке просторије стамбене зграде без правног основа или користе стан без закљученог уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор; води поступак о исељењу носилаца станарског права, односно закупца стана због престанка уговора усред рушења зграде за коју је донето правноснажно решење о рушењу, као и закључке о дозволи извршења.

 

Услови:
Правни факултет

Познавање  рада на рачунару (MS Office).

Приликом одабира кандидата, предност ће имати кандидати мотивисани за рад, прилагодљиви, са позитивним ставом, спремни на сарадњу и подједнако на индивидуални и тимски рад.Пријава >>