Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у Одељењу за имовин.-правне и стамб. послове / ГО ЗЕМУН
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Земун
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант у Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове

Опис посла:

Учествује у вођењу управног поступка у предметима изузимања, престанка права коришћења, експропријације и административног преноса, ради привођења земљишта намени. Припрема предлоге појединачних аката, извештаја и других материјала из делокруга рада за потребе Скупштине општине.

 

Услови:
Правни факултет

Неопходно знање енглеског језика – средњи ниво

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office, Еxcel)

Предност ће имати кандидати који поседују, високу мотивацију и спремност за учење кроз рад
Програм праксе обухвата рад у канцеларији у трајању од три месеца.Пријава >>