Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Грађевински инжењер или архитекта / ГО ГРОЦКА
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Гроцка
Истиче: 25.04.2018
 

 Позиција: Грађевински инжењер или  архитекта 

Опис посла:
Врши надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката, на извођење појединих радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин.

Услови:

Грађевински или Архитектонски факултет

Неопходно знање рада на рачунаруПријава >>