Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на студијско-аналит. и нормативно-правним пословима / СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за социјалну заштиту
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција:  Практикант на студијско-аналитичким и нормативно-правним  пословима

Одељење за правне послове и послове јавних набавки

Опис посла:

Сви административни послови у одељењу, упознавање са радом и функционисањем градске управе (организација и надлежност), комуникација са установама социјалне заштите, анализа планираних набавки установа социјалне заштите са становишта оправданости и планираних финансијских средстава у буџету Града за наведену намену, поступање по захтевима установа социјалне заштите за обезбеђивањем средстава за реализацију набавки и израда предлога аката у вези са тим, праћење реализације уговора о набавкама, сарадња са другим секторима у вези са реализацијом уговора, учествовање у поступцима јавних набавки, прибављање сагласности надлежних органа Града на предлоге аката, прати примену прописа из области јавних набавки од стране установа социјалне заштите, учествује у изради извештаја, анализа и информација и други послови по налогу ментора.

Услови:
Правни факултет

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office, AutoCAD)

Предност ће имати кандидати који поседују, високу мотивацију и спремност за учење кроз рад.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларијиу трајању од три  месеца.Пријава >>