Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на управно-правним пословима / СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за социјалну заштиту
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант на  управно-правним пословима 

 

Опис посла:

Обавља  управно-правне послове везане за спровођење првостепеног управног поступка - уз менторску подршку проверава валидност документације и по службеној дужности прибавља податке у поступку утврђивања права на:

- накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; 

- права на родитељски додатак;

- права на дечији додатак;

- права на новчана давања породиљама која финансира град Београд – новчано давње породиљи, новчано давање породиљи за прворођено дете и новчано давање незапосленој породиљи; 
Обавља послове административно-техничке природе у вези са наведеним правима и друге послове по налогу руководилаца.

 

Услови:

Правни факултет;

Неопходно познавање рада на рачунару;

Предност имају кандидати са израженом мотивацијом и жељом да уз рад прошире знања из струке као и мотивацијом тромесечни рад у Сектору, односно Секретаријату;

Пријава >>