Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома/СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за социјалну заштиту
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант на стручно-оперативним пословима,Сектор за унапређење положаја Рома 

Опис посла:
Уз надзор, обавља једноставније и мање сложене стручно-оперативне послове који се односе на: помоћ корисницима социјалних станова у остваривању права из делокруга Секретаријата, информисање корисника социјалних станова из области људских и мањинских права и њиховој реинтеграцији у друштво, сарадњу са корисницима социјалних станова у току социјалне инклузије, из делокруга Секретаријата, одговарање на представке грађана из делокруга Секретаријата, старање о благовременом обавештавању јавности о збрињавању расељених лица, из делокруга Секретаријата и друге послове по налогу руководилаца.

Услови:

Факултети друштвено-хуманистичких наука
Неопходно знање рада на рачунару (Мs Office, Microsoft Excel…)
Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларијиПријава >>