Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у одељењу за Географско информационе системе/СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за саобраћај
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант у Одељењу за Географско информационе системе 

Опис посла:
Дневно ажурирање података Географско информационог система  из делокруга рада Секретаријата за саобраћај.

Израда картографских приказа

Услови:
Саобраћајни факултет, Географски факултет, Грађевински факултет

Модул: Географско информациони системи, Геоинформатика

Неопходно знање енглеског језика - средњи  ниво

Неопходно напредно познавање рада на рачунару (МS Office, AutoCAD)

Неопходно познавање софтвера ArcMap – почетни нивоПријава >>