Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Правник / СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за саобраћај
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Правник 

Опис посла:

Обављање  послова из области јавних набавки: учествовање у изради аката у поступцима јавних набавки.

Обаљање нормативно-правних послова: учествује у изради аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и других надлежних органа из круга надлежности Секретаријата за саобраћај, учествовање у изради и прослеђивање аката градском правобранилаштву, судовима и другим органима, учествовање у изради  аката  решења  за годишње одморе, плаћених одсуства, израда аката за прековремени рад и друге административне послове.

 

Услови:
 Правни факултет

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office).

Предност ће имати кандидати који поседују, високу мотивацију и спремност за учење кроз рад.
Програм праксе обухвата рад у канцеларији у трајању три месецаПријава >>