Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Правобранилачки приправник / ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: Градско правобранилаштво
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Правобранилачки приправник

Опис посла:
Обавља правне послове из делокруга Градског правобранилаштва по упутствима и уз редовни стручни надзор заменика правобраниоца: израђује  тужбе, редовне и ванредне правне лекове, све врсте поднесака и дописа ,  обавља послове заступања пред судовима и другим органима, приступа рочиштима пред судовима опште и посебне надлежности, стара се о реализацијији правноснажних судских одлука и одлука органа управе и наплати трошкова извршења.

 

Услови:

Правни факултет

Знање рада на рачунаруПријава >>