Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на правним посл. спровођења поступака јавних набавки и општих посл./С. ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за јавни превоз
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант на правним пословима спровођења поступака јавних набавки и општих послова 

Опис посла:
Обавља послове на прикупљању података везаних за припрему плана јавних набавки; учествује у поступку спровођења јавних набавки; учествује у избору критеријума за избор најповољније понуде; припрема јавни позив за прикупљање понуда; даје обавештења понуђачима о поступку јавне набавке; обавља техничке послове за Комисију за јавне набавке; обавља послове, стара се о поштовању података о личности; учествује у поступку по захтевима за информације од јавног значаја и Повереника за информације од јавног значаја; учествује у поступку по захтевима Заштитника грађана; израђује решења за годишње одморе, плаћена одсуства и акте за прековремени рад.

Услови:

Правни или Економски факултетПријава >>