Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у Одељењу за аналитику и нормативу / СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за управу
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција:  Практикант у Одељењу за аналитику и нормативу 

Опис посла:
Учествује у припреми извештаја и информација о утврђеном стању, делова елабората, студија, програма, пројеката, планова и процена у областима из делокруга одељења, прати реализацију и припрему нацрта извештаја о извршењу стратегија и пројеката, даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката из надлежности органа, прати прописе из надлежности органа, ради на стварању и ажурирању базе података из надлежности органа; обавља сложене студијско-аналитичке послове из домена заштите података о личности и слободног приступа информацијама од јавног значаја, ради уписа у Централни регистар, који се води код Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; обавља управно-правне послове израде решења о годишњим одморима за запослене у Секретаријату и друге послове по налогу руководиоца

Услови:
Правни факултет

Познавање рада на рачунаруПријава >>