Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за правно-економске послове/СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за здравство
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за правно-економске послове 

Опис посла:
Нормативни послови  - израда дописа,  учествовање у припремању нацрта одлука и других аката у области здравствене заштите, учествовање у припремању информација, обрада  аката и других материјала, административни послови за потребе Секретаријата.

Услови:
Правни факултет

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office)

Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију и спремност за учење кроз рад.Пријава >>