Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на посл. припреме и доношењу урбан. планова/С. ЗА УРБАНИЗ. И ГРАЂ. ПОСЛ.
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант на пословима припреме и доношења урбанистичких планова 

Опис посла:
Преглед нацрта елабората и припрема извештаја о резултатима јавног увида и стручне расправе, преглед елабората пре овере и издавања свих урбанистичких планова, припрема одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге грађана и правних лица у вези припреме и доношења планских аката и администрирање рада Комисије за планове Скупштине града Београда.

Програм праксе обухвата канцеларијски рад

Услови:

Архитектонски факултет

пожељно знање енглеског језика-средњи ниво

неопходно Знање рада на рачунару- MS Office

Предност при избору кандидата дали би сте особама које поседујувисоку мотивацију,  спремност за учење кроз ради  интересовање за област урбанизма.Пријава >>