Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ / СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ- Служба за интерну ревизију Града Београда
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Аналитички послови 

Опис посла:

Уз детаљна упутства запослених са вишим звањима врши прелиминарна испитивања код субјекта интерне ревизије, спроводи рачунске контроле и контроле појединих сегмената у току вршења интерне ревизије, обавља и друге мање сложене аналитичке послове у оквиру делатности Службе, као и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора.

Услови:

Правни факултет

Економски факултет

Факултети техничко технолошких наукаПријава >>