Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Правник / ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: УК Завод за заштиту споменика културе града Београда
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Правник  

Опис посла:

Упознавање са организационом структуром, надлежностима и делатношћу Завода за заштиту споменика културе града Београда; послови на истраживању, документовању, дигитализацији, техничкој и правној заштити,  чувању и коришћењу непокретних културних добара; израда пројеката конзервације, рестаурације, реконструкције, санације, презентације непокретних културних добара. Програм обухвата рад на терену и у канцеларији у трајању од три месеца.

Кандидат ће бити ангажован на пословима састављања уговора, одлука, решења и других правних аката, припремању уговора по захтеву странака, тумачењу и примени правних прописа, прибављању потребне правне документације од надлежних органа; упознавању са Законом о културним добрима, Законом о општем управном поступку, Законом о планирању и изградњи.

Услови:

Правни факултет Универзитета у Београду

Познавање страног језика и рада на рачунару

3аинтересованост за област заштите културног наслеђа.

Предност ће имати кандидати који поседују посвећеност, одговорност и високу мотивацијуПријава >>