Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Инжењер II за грађ.-занатске радове/ЈП Градско стамбено
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП "Градско стамбено" Београд
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција :

Инжењер II за грађевинскo-занатске радове у Одељењу за Техничку припрему 

Опис посла:

Обавља  сложене послове који се односе на инвестиционо и  текуће одржавање за грађевинско- занатске радове, учествује у снимању објеката и изради тендерске документације за покретање поступка јавне набавке, израђује све месечне и периодичне извештаје, води евиденцију и прати реализацију свих радова по уговору, руководи и врши надзор над извођењем радова мањих објеката, врши техничку контролу техничке документације  код  мање сложених радова, врши унос података у електорнску базу према процедурама предузећа и одговара за исте, припрема понуде за извршење по судској пресуди за објекте мање сложености.

Услови:
Грађевински факутет – сви смерови за високоградњу

Архитектонски факултет

Неопходно знање рада на рачунару (MS Office, Auto-CAD)

 

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларији у трајању од три месеца уз менторску подршку.Пријава >>