Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Економиста/ЈП Градско стамбено
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП "Градско стамбено" Београд
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција :  Економиста у одељењу финансија и књиговодства 

 

Опис посла:- Унос и праћење улазних и излазних рачуна

- Обрачун и контрола пореза на додату вредност

- Платни промет

- Извештавање

-Платни промет

-Оперативни рад у софтверским програмима,

- Рачуноводство, аналитичко и синтетичко извештавање

Услови:  

- Економскi факултет

- Познавање рада на рачунару

Програм праксе обухвата рад у канцеларији уз менторску подршку.Пријава >>