Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Виши администратор одељ.за однос са грађанима/ЈП Градско стамбено
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП "Градско стамбено" Београд
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција : виши администратор одељења за однос са грађанима  

Опис посла:

-Спроводи комуникацију са корисницима услуга предузећа;

-Спроводи активности везане за продају услуга предузећа по – Програму грађевинско - занатских радова и радова на поправкама лифтовских постројења, уређаја и заједничких инсталација у стамбеним зградама где Скупштине зграда са или без додатних средстава власника станова и посебних делова стамбених  зграда учествују у трошковима изведених радова;

-Спроводи активности на реализацији послова по обавештењима – понудама за извођење радова средњег и већег обима средствима из накнаде или додатним средствима Скупштина зграда;

-Спроводи активности на реализацији посебних пројеката и акција;

-Прикупља све податке и информације корисника услуга   Предузећа  и систематизује их;

-Ажурира базу података контаката односно корисника услуга предузећа;

-Уноси и ажурира базу података пријава – захтева за рад

-        Пружа информације сервисног типа (оснивање Скупштине зграде, регистрација и сл.), као и информације везане за обавештења, понуде и додатно одржавање;

-        Спроводи активности везане  за праћење реализације поднетих захтева корисника услуга;

-        Анкетира телефонским путем кориснике услуга након  извршених радова по посебним (додатним уговорима) и у оквиру маркетинг кампања;

- Учествује у изради кварталних, полугодишњих и годишњих извештаја о реализацији по упућеним понудама и закљученим уговорима за    додатно одржавање;

-Учествује у промотивним и информативним акцијама Предузећа;

 

Услови:
-Факултет друштвено хуманистичких наука

- знање рада на рачунару

Програм праксе обухвата рад у канцеларији уз менторску подршку.Пријава >>