Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Инжењер хидротехничких инсталација/ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂ.ЗЕМЉ.
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција:  Инжењер хидротехничких инсталација 

Опис посла:

У сарадњи са ментором:
- Прати реализацију пројеката у области планирања и пројектовања хидротехничке инфраструктуре, (водовода и канализације, уређења водотока) објеката и постројења;

- Прати израду и ревидује техничку документацију за изградњу хидротехничке мреже и објеката;

- Прегледа планску документацију у изради, у делу хидротехничке мреже и објеката;

- Обавља друге послове које су задали ментор или руководилац одељења.

Услови:
Грађевински факултет, смер: Хидротехника и водно еколошко инжењерство

Знање рада на рачунару: Ауто CAD, MS Office (Word, Excel)

Програм праксе обухвата рад у канцеларији, у трајању од три месеца, уз менторску подршку.Пријава >>