Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Стручни сарадник економиста у служби за послове реализације прихода и расхода/ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂ.З
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Стручни сарадник економиста у служби за послове реализације прихода и расхода

Опис послова:

послови праћења и реализације прихода по изворима,

послови праћења и реализације расхода  по наменама

Услови:

Економски факултетПријава >>