Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у Слу. за пројектовање-одељ. за геодетско пројектовање/ЈКП БЕОГРАД- ПУТ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП "Београд пут"
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција:  Практикант у Служби за пројектовање - Одељење за геодетско пројектовање 

Опис посла:

Израда техничке документације (пројекат геод. обележавања, елаборат изведеног стања објекта...).

Израда кат-топ планова.

Израда подлога за пројектовање (размере 1:250, 1:500) и ДМТ-а.

Израда плана подземних инсталација са провођењем у катастру водова.

Реализација пројекта геод. обележавања тј. геодетско обележавање пројектованог објекта.

Прорачун количина земљаних маса и расутог материјала.

Преузимање података из РГЗ-а.

Геодетске услуге при реконструкцији и изградњи саобраћајница, платоа, паркинга, канала, инсталација...

Услови:

Грађевински факултет  Универзитета у Београду - модул геодезија.

Неопходно знање рада на рачунару (MS Office, AutoCAD).

Пожељно знање Енглеског језика.

Спремност на тимски и теренски рад и учење.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларији у трајању од 3 (три) месеца уз менторску подршку.Пријава >>