Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Стр. сарадник за послове хортикултуре/ЈКП ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП „Погребне услуге“
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Стручни сарадник за послове хортикултуре 

 

Опис посла:
Учествује у изради програма одржавања и чишћења гробља, организује рад вртларске службе, обезбеђује податке за израду програма одржавања и чишћења, израђује динамику радова и води дневник рада на одржавању и чишћењу зелених површина и стаза на гробљу, у складу са годишњим програмом, стара се о одржавању постојећег зеленила на гробљу, организује садњу биљног материјала према годишњем програму, у договору са надзорним органом хортикултурних радова требује садни материјал, спроводи мере заштите зелених површина и стаза, стара се о исправности машина које се непосредно користе за одржавање и предузима мере за њихово одржавање у исправном стању, израђује по захтеву странке мини пројекте за уређење гробног места – гробнице, учествује у изради калкулација за хортикултурне радове изведене по захтеву странке, контролише утрошак биљног материјала и стара се о њиховом уредном одржавању. 

Услови:


Шумарски факултет - пејзажна архитектура

Пожељно знање енглеског језика

Неоходно знање рада на рачунару (MS Office-Word, Excel) Пријава >>