Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Стр.сарадник заштите на раду у социјална питања/ЈКП ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП „Погребне услуге“
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Стручни сарадник заштите на раду и социјална питања 

 

Опис посла:
Прати прописе из социјалне политике, прати радно-социјални статус запослених, припрема и учествује у обради  захтева запослених за исплату солидарне помоћи, обилази социјално угрожене запослене и даје предлоге за побољшање њиховог социјалног статуса, учествује у контроли алкохолисаности запослених и предлаже мере, учествује и прати запослене у периоду лечења болести зависности и периоду апстиненције, сарађује са центрима за социјални рад, води евиденцију боловања, организује и спроводи посете запосленима који су на дужем боловању, непосредно сарађује са председницима синдикалних организација по питању исплате солидарне помоћи запосленима, припрема обраду захтева за исплату новчане надокнаде по основу осигурања од последица несретног случаја, хирушких интервенција и тежих болести, води евиденције о радним местима са повећаним ризиком, запосленима распоређеним на радним местима са повећаним ризиком и лекарским прегледима запослених распоређеним на та радна места, води евиденције о повредама на раду, професионалним болестима и болестима у вези са радом и запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, води евиденције о прегледима, испитивањима, чишћењу  и издатим средствима и опреми за личну заштиту на раду, обавља и друге послове из делокруга послова заштите и општих послова, а по налогу руководиоца послова заштите и општих послoва и директора сектора.

 

Услови:

Факултет политичких наука - смер социјална политика

Пожељно знање енглеског језика

Неоходно знање рада на рачунару (MS Office-Word, Excel) Пријава >>