Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: СИСТЕМ ИНЖЕЊЕР/ЈКП ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП „Погребне услуге“
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Систем инжењер 

Опис посла:

Остварује информатичку подршку  на системском нивоу; дефинише конфигурацију  рачунара, структуру потребних периферијских и мрежних уређаја и предлаже моделе системског, апликативног и комуникационог софтвера за подршку информационом систему; врши превентивни надзор и оптимизацију Информационог система са аспекта безбедности, брзине, поузданости, пропустљивости и складиштења података; обавља инсталацију и администрацију серверских, мрежних и клијентских ресурса; остварује редовну и ажурну сарадњу и координацију послова са техничком подршком мрежних и комуникационих ресурса и апликативног софтвера; активно ради на одржавању стабилног функционисања мреже и остале ИТ инфраструктуре предузећа; организује пренос и контролу преноса података између клијентских станица и сервера у мрежама предузећа; обезбеђује стални приступ интернету Информационог система предузећа; одговоран је за примену лиценцног софтвера, адекватну замену недостајућих лиценци програмима слободним за јавну употребу и предузима мере за спречавање употребе недозвољеног софтвера; одговоран је за системску заштиту рачунара и ажурно складиштење (Back Up) података обрађених у локалним мрежама предузећа; предлаже пројектантска решења за израду нових програмских модула и усавршавање апликативног софтвера; помаже корисницима у примени нових програма или програмских модула.

Услови:


Електротехнички факултет - информатика

Пожељно знање енглеског језика

Неопходно знање рада на рачунаруПријава >>