Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: СЕРВИСНИ РЕФЕРЕНТ/ЈКП ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП „Погребне услуге“
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Сервисни референт 

 

Опис посла:
Пријем странака и упућивање њихових захтева на обраду ка надлежним службама, пријем документације и обрада исте, пријем поште (дописи странака редовном и електронском поштом), обавља остале комерцијално-финансијске послове по налогу ментора.

 

Услови:
Економски факултет - смер трговински менаџмент и маркетинг

Пожељно знање енглеског језика

Неоходно знање рада на рачунару (MS Office-Word, Excel) Пријава >>