Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Инжењер машинства/ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП за јавне гараже и паркиралишта ”Паркинг сервис” Београд
Истиче: 14.05.2019
 


Позиција: ИНЖЕЊЕР  МАШИНСТВА - смер термотехника, термоенергетика – једно  место 

 

Опис посла:

Врши преглед постојеће документације и обилазак објеката ; контактира са релевантним службама у циљу обезбеђивања несметаних услова за рад на терену у домену документације; учествује у изради  документације из области машинства -  термотехника, термоенергетика ; учествује и одговара за ажурирање постојеће техничке документације из области машинства -  термотехника, термоенергетика.

 

Услови:

Машински факултет-смер термотехника, термоенергетика

Неопходно знање енглеског језика - средњи  ниво

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office, AutoCAD......)

Предност ће имати кандидати који поседују, високу мотивацију и спремност за учење кроз рад


Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларијиу трајању од три месеца уз менторску подршку.Пријава >>