Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Инжењер развоја и унапређења стационарног саобраћаја/ ЈKП ПАРКИНГ СЕРВИС
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП за јавне гараже и паркиралишта ”Паркинг сервис” Београд
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: ИНЖЕЊЕР РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА СТАЦИОНАРНОГ САОБРАЋАЈА 

Опис посла:


Обавља послове у вези пројектовања и унапређења рада објеката за паркирање из области саобраћаја; учествује у обављању послова припреме и вођења стручног надзора на објектима Предузећа; организује послове провере стања објеката и опреме Предузећа у експлоатацији, а везани су за саобраћај и извештава о извршеном раду; обавља послове у вези провере стања објеката Предузећа у експлоатацији из своје области; учествује у изради техничке документације или њених делова за потребе објеката Предузећа; контактира са надлежним градским и локалним органима, разним организацијама, установама;

Услови:


Саобраћајни факултет, смер Друмски и градски саобраћај

Неопходно знање енглеског језика, средњи ниво

Неопходно знање рада на рачунару (MS Office, AutoCAD)

Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију и спремност за учење кроз рад

 

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларији, у трајању од три месеца уз менторску подршку

 Пријава >>