Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Стручни сарадник за маркетинг/ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП "Градске пијаце"
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Стручни сарадник за маркетинг 

 

Опис посла:
Организује и непосредно ради на пословима истраживања тржишта, промоције Предузећа и нових пословних могућности у јавности; учествује у организацији и непосредно ради на активностима везаним за унапређење тржишне оријентисаности Предузећа и стварања услова за успешније пословање; израђује предлог плана стратегије маркетинга и маркетинг плана Предузећа;учествује у реализацији осмишљених маркетинг акција; предлаже  стратегију маркетинштих наступа и календар активности маркетинга; учествује у креирању принт и интернет дизајна за потребе Предузећа; учествује у ажурирању web презентације Предузећа на глобалној рачунарској мрежи – Интернету; ради на пословима техничке припреме, обраде и штампања чланака из своје области; снима и прати догађаје у Предузећу и о истим доставља писани извештај предпостављенима и директору Предузећа; обавља и друге послове по налогу шефа Службе и директора Предузећа. 

 

Услови:
Пољопривредни, Економски, Правни факултет или Факултет ветиринарске медицине  

Неопходно знање енглеског језика - средњи  ниво

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office, интернет)

Предност ће имати кандидати који поседују, високу мотивацију и спремност за учење кроз рад 


Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларији у трајању од три месеца уз менторску подршку.Пријава >>