Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Ветеринар/ЈКП ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП „Ветерина Београд“
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Ветеринар

Опис посла:

-пријем и тријажа пацијената

-преглед примљених животиња, постављање дијагнозе, одређивање и давање терапије

-лечење и нега повређених и болесних животиња

-издавање уверења о здравственом стању кућних љубимаца

-спровођење превентивних мера

-стерилизација

-вакцинација и дехелминтизација

-апликација микрочипа

-хируршке интервенције

- вођење амбулантног протокола

-вођење регистра вакцинације

-саставља дневни оброк за исхрану паса

- даје информације о здравственом стању паса

- обавља јутарњу визиту животиња у стационару

- уноси податке ( електронски протокол, база власничких паса, евиденција и раздужење лекова, електронски карнет, месечна реализација, дневна табела извештаја рада клинике)

-контролише храњење паса

- рад са странкама

- обдукција животиња

- припрема података за месечне извештаје о раду

- израда спецификација  и предаја новчаних средстава

- усавршава се у оквиру струке

- пријем и нотирање власника животиња

- излазак на терен по позиву

- породиљске интервенције

- припрема података за извештај надлежним инспекцијама

- одговара за тачност свих података из домена свог рада , као и за тачност свих докумената и извештаја које саставља, како интерних тако и екстерних.

 СВИ ПОСЛОВИ ПОД НАДЗОРОМ ВЕТЕРИНАРА.

 

Услови:

Ветеринарски факултет

Предност ће имати кандидати који поседују мотивацију и спремност за учење кроз рад.

Програм праксе обухвата комбиновани рад  на терену и у канцеларији у трајању од три месеца уз менторску подршку.

 Пријава >>