Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Систем администратор / ГО ВОЖДОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Вождовац
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција и број места: Систем администратор 

Одељење за информациону технологију и заједничке послове, Одсек за информациону технологију

Опис посла:

Обавља послове аутоматске обраде података, одржава и развија јединствени информациони систем, ради на увођењу и коришћењу савремених информационих технологија и пружа услуге код избора хардвера, софвера и апликативних решења, повезује и одржава рачунарску мрежу, врши комплетну администрацију система, обавља послове на одржавању мреже и сервера, доделе корисничких права корисницима, обавља послове на антивирусној заштити, послове бекаповања података; стара се о рационалном и ефикасном коришћењу рачунарске опреме.

 

Услови:
Математички факултет, Факултет организационих наука, Електротехнички факултет или други сродни факултети Универзитета у Београду– из ИТ области

 Приликом одабира кандидата, предност ће имати кандидати који имају мотивацију и жељу за радом, оријентисаност на постизање пословних резултата, отвореност за рад у тиму.Пријава >>