Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на правним пословима из области имовинско-пра. и стамб.посл./ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Савски венац
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција:
Практикант на правним пословима из области имовинско-правних и стамбених послова 

 

Опис посла:

Израда нацрта управних аката из имовинско-правне и стамбене области и рад на стручним и административним пословима из надлежности Одељења за имовинско-правне и стамбене послове. 

Услови:

 

Правни факултет, познавање рада на рачунару (MC Office), поседовање добре комуникације и спремност за учење кроз рад.

 Пријава >>