Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у одељењу за грађевинске и комуналне послове/ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Савски венац
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција:

Практикант у ОДЕЉЕЊУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ- Практикант архитектонске/грађевинске струке за рад на стручним и административним пословима из надлежности Одељења за грађевинске и комуналне послове 

 

Опис посла: 

Рад на стручним и административним пословима у вези са поступком спровођења обједињене процедуре, провера испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за издавање решења грађевинске дозволе, измене решења грађевинске дозволе, решења по члану 145. Закона и употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка израде темеља, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу. 

 

Услови:

 

Архитектонски / Грађевински факултет,

Познавање рада на рачунару (MC Office),

Поседовање добре комуникације и спремност за учење кроз рад. Пријава >>