Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант за послове из области друштвених делатности/ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Савски венац
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција:

Практикант  за послове из области друштвених делатности -са Филолошким/Дефетолошким/Факултетом политичких наука/Факултом за специјалну едукацију и рехабилитацију

Опис посла:

Рад на стручним и административним пословима из области школства, културе, спорта, социјално-хуманитарног рада, заштите инвалида, избеглих и прогнаних, националних мањина и борачко-инвалидске заштите.

Помоћ при спровођењу активности у сарадњи са другим органима ради утврђивања мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образово васпитног рада и других активности.

Помоћ при обезбеђивању услова за одржавање културних манифестација од значаја за ГО и спотрских манифестација у циљу задовољавања потреба грађана.

 Услови: 

Факултет политичких наука, Филолошки факултет,  Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Познавање рада на рачунару (MC Office), поседовање добре комуникације и спремност за учење кроз рад.

 

 Пријава >>