Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на пословима из грађевинске области/ГО ЗЕМУН
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Земун
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција : Практикант на пословима из грађевинске области

 

Опис посла:

Преглед и контрола техничке документације из надлежности грађевинског Одсека; израђује нацрте појединачних вануправних аката (потврда, обавештења, уверења и др.) из надлежности Одсека; врши проверу исправности техничке документације и израђује технички налаз у предметима из надлежности Одсека; издаје уверење о структури објекта, обрачунава административне и друге таксе; израђује анализе и извештаје и даје потребне информације из свог делокруга рада.

Услови:

Грађевински или Архитектонски факултет 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).Пријава >>